Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Przejazdowa

Informacje

 • Adres: Przejazdowa, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

 • Powierzchnia: 1285 m2
 • Numer działki: 1142/19 i 383/19, użytek: RIVa
 • Forma własności: Gmina Miasta Tychy
 • Numer księgi wieczystej: Działka ma założoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział V Ksiąg Wieczystych
 • Charakter: niezabudowana
 • Plan zagospodarowania: opracowany

Infrastruktura techniczna

 • Elektryczność: sieć przebiega przez działkę
 • Woda: sieć przebiega przez działkę
 • Gaz: 28m od granicy terenu
 • Kanalizacja: Kanalizacja sanitarna: sieć przebiega przez działkę Kanalizacja deszczowa: 121m od granicy działki
 • Sieć telekomunikacyjna: sieć przebiega przez działkę

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana poza centrum miasta, w dzielnicy Urbanowice. Część działki nr 1142/19 jest dzierżawiona od 2018 roku na czas nieokreślony, na cele rolne. Działka o nieregularnym kształcie, zbliżonym do trójkąta, umożliwiającym jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości jest płaski, nie został zabudowany. Nieruchomość nieuzbrojona, posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz telekomunikacji. W bezpośrednim sąsiedztwie, wzdłuż południowej granicy działki przebiega naziemna sieć ciepłownicza. Na działce znajdują się przeszkody podziemne tj. przebiegająca sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i kanalizacji sanitarnej ze studzienką w granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Przejazdowej o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/52261) teren obejmujący działkę nr 1142/19 oznaczony jest symbolem MU12, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Działka nr 383/19 nie została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej. W dziale III księgi wieczystej, prowadzonej dla działki nr 1142/19, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu polegająca na znoszeniu przez właściciela działki usytuowania istniejącej sieci wodociągowej będącej własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach (dalej RPWiK), oraz na korzystaniu przez RPWiK i jego następców prawnych  z działki poprzez nieograniczony dostęp do sieci wodociągowej w celu wykonania czynności związanych z utrzymaniem jej w należytym stanie np. dokonania przeglądu, konserwacji, remontu, wymiany, modernizacji, rozbudowy, oraz umożliwienia przyłączeń do wodociągu innych odbiorców, na rzecz RPWiK i jego następców prawnych. Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów. W dziale III księgi wieczyste, prowadzonej dla działki nr 383/19 jest 10 wpisów ograniczonych praw rzeczowych, żaden nie dotyczy jednak działki nr 383/19. Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: sprzedaż na własność

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ewelina Kuśmider

tel. 32/776 37 19

Ewa Kolny

tel. 32/ 776 37 20

e-mail: ewa.kolny@umtychy.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.