Teren inwestycyjny - ul. Podleska

Informacje

 • Adres: ul.Podleska, 43-100 Tychy, Tychy

Szczegóły oferty

 • Powierzchnia: 828 m2
 • Numer działki: 1589/40
 • Forma własności: Gmina Miasta Tychy
 • Numer księgi wieczystej: KA1T/00026298/3
 • Funkcja: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej
 • Charakter: niezabudowana
 • Plan zagospodarowania: nieopracowany

Infrastruktura techniczna

 • Elektryczność: 25 metrów od granicy działki
 • Woda: 18 metrów od granicy działki
 • Gaz: 280 metrów od granicy działki
 • Kanalizacja: 10 metrów od granicy terenu
 • Sieć telekomunikacyjna: 6 metrów od granicy terenu

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona poza centrum miasta, w dzielnicy Wilkowyje, zapisana w księdze wieczystej nr KA1T/00026298/3 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1589/40 o powierzchni 828 m2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. W odległości około 1 km znajduje się wjazd na drogę krajową DK44, natomiast w odległości ok. 6 km znajduje się węzeł drogowy łączący DK1 i DK44. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 2,3 km od Dworca PKP i dworca autobusowego.

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, a teren nie został zabudowany ani ogrodzony. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu, które znajdują się w ulicy Podleskiej i Granicznej. Przez teren działki przebiega kolidująca napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia.

Dostęp do drogi publicznej

Działka posiada możliwość bezpośredniego skomunikowania z drogą publiczną – ul. Podleską. Lokalizacja zjazdu będzie możliwa po uzyskaniu decyzji administracyjnej w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach. Z uwagi na położenie działki w rejonie skrzyżowania ulic Podleskiej i Granicznej, ewentualna realizacja zjazdu powinna odbywać się od strony Podleskiej, a lokalizację zjazdu należy przyjąć jak najdalej od tarczy istniejącego w planie skrzyżowania.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru, na którym znajduje się działa nr 1589/40 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UM – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej niskiej oraz częściowo KDZ – obszary dróg i placów. Granice i kształt działki zostały uzgodnione z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów. Z działki wydzielono część, która jest niezbędna pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Podleskiej, stąd część działki oznaczona jako KDZ nie będzie wykorzystywana na cele drogowe.

Dodatkowe informacje

Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00026298/3 wolne są od wpisów. Działka nr 1589/40 stanowi grunty klasy RIVb o pow. 0,0828 ha. Nieruchomość nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej. Zaświadczenie zostanie wydane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ewelina Kuśmider

Anna Tuszycka

tel. 32 776 37 19

e-mail: anna.tuszycka@umtychy.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.