Tychy

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ul. Poprzeczna

GPS: 50.1151, 18.98129
Adres: ul. Poprzeczna, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 779/4
Powierzchnia : 678 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00016750/7
Charakter : niezabudowana
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 41m od granicy terenu
Woda : 44m od granicy terenu
Gaz : 45m od granicy działki
Kanalizacja : 3m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 236m od granicy


Nieruchomość gruntowa zlokalizowana poza centrum miasta, zapisana w księdze wieczystej nr KA1T/00016750/7 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. W odległości około 300 m znajduje się wjazd na drogę krajową DK44, natomiast w odległości około 4 km zlokalizowany jest węzeł drogowy łączący DK 1 i DK44. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 10 km od dworca PKP i dworca autobusowego. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, umożliwiającym jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nie został zabudowany ani ogrodzony. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu znajdujących się w zasięgu nieruchomości w ulicy Poprzecznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej przebiegającej wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 881/4. Nieruchomość będzie miała zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez udział w drodze wewnętrznej nr 881/4.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na którym znajduje się działka nr 779/4 obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej,
w którym oznaczona jest symbolem 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem wewnętrznej obsługi komunikacyjnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Podstawowa forma to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa wolnostojąca, z dopuszczeniem bliźniaczej.

Dodatkowe informacje

Dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: sprzedaż na własność.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Gabriela Kubis

tel. 32 776 37 19

e-mail: gabriela.kubis@umtychy.pl