Drukuj Teren inwestycyjny - ul.Tulipanów/Powstańców

Adres: ul.Tulipanów/Powstańców, 43-100 Tychy, Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 6002/103
Powierzchnia : 824 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00011251/4
Charakter : niezabudowana
Funkcja : Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : na terenie działki
Woda : 2m od granicy terenu
Gaz : 33m od granicy terenu
Kanalizacja : kanalizacja deszczowa: 2m od granicy terenu kanalizacja sanitarna: 130m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 120m od granicy terenu

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona poza centrum miasta, w dzielnicy Czułów, zapisana w księdze wieczystej nr KA1T/00011251/4 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6002/103 o powierzchni 824 m2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. W odległości około 1 km znajduje się wjazd na drogę krajową DK44, natomiast w odległości ok. 4 km znajduje się węzeł drogowy łączący DK1 i DK44. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od Dworca PKP i dworca autobusowego. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren nie został zabudowany ani ogrodzony. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą oraz drzewami i krzewami, wymagający uporządkowania. Drzewa porastające działkę należy objąć wnioskiem o wydanie pozwolenia na usunięcie w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu.

Dostęp do drogi publicznej

Działka posiada możliwość bezpośredniego skomunikowania z drogą publiczną – ul. Tulipanów. Lokalizacja zjazdu będzie możliwa po uzyskaniu decyzji administracyjnej w Miejskim Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Zjazd na działkę należy zrealizować jako wspólny w miejscu styku działki nr 6002/103 i 6003/103.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

W uchwale Nr XXXVII/760/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: Mikołowska, Wschodniej i Piaskowej
w Tychach – etap pierwszy, działka nr 6002/103 oznaczona jest jako 30MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zapisy planu dopuszczają wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych oraz nakaz lokalizacji usług w lokalach z wykluczeniem hurtowni, magazynów, składów budowlanych, centrów ogrodniczych, myjni samochodowych, salonów samochodowych, stacji obsługi pojazdów lub warsztatów samochodowych oraz stacji paliw.

Dodatkowe informacje

Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00011251/4 wolne są od wpisów. Na działce znajduje się hydrant nadziemny, który można przenieść lub przebudować na podziemny w oparciu
o uprzednio uzyskane warunki techniczne. Działka nr 6002/103 stanowi grunty klasy RIVa. Nieruchomość nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej. Zaświadczenie zostanie wydane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Monika Wiltos

tel. 32 776 37 19

e-mail: monika.wiltos@umtychy.pl

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×