Drukuj Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami na działce - ul. Brzoskwiniowa

Adres: ul. Brzoskwiniowa, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 367/26
Powierzchnia : 744 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00005059/3
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zamieszkiwanie połączone z usługami komercyjnymi w zakresie rzemiosła i drobnej wytwórczości, zlokalizowane na wspólnej działce, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bez usług na działce, lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
Plan zagospodarowania : opracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : 1m od granicy terenu
Woda : 12,5m od granicy terenu
Gaz : 0,5m od granicy terenu
Kanalizacja : kanalizacja sanitarna - 10m od granicy terenu, kanalizacja deszczowa - 8,5m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : 300m od granicy terenu

Opis nieruchomości

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa położona w otoczeniu zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zielonych, terenów użytkowanych rolniczo, przemysłowo – usługowych oraz handlowych. W odległości około 500 metrów znajdują się tereny zalesione. Podstawowe zaplecze handlowo – usługowe, szkoła, plac zabaw, ośrodek zdrowia w promieniu 800 metrów. Działka nr 367/26 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, umożliwiający jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą, nie został zabudowany ani ogrodzony. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia w postaci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz gazu znajdujących się w ul. Brzoskwiniowej. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu, ale przy jej północnej granicy posadowiona jest nasłupowa stacja transformatorowa oraz rozdzielnia SN. Obsługa komunikacyjna poprzez służebność drogową przez działkę nr 366/26 do ul. Brzoskwiniowej, która łączy się z ulicą Katowicką i Czarną.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Uchwałą Nr 0150/VI/81/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką, teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem MU, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami na działce.

Dodatkowe informacje

Przedmiotowa nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Dział III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00005059/3 wolne są od wpisów.

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia:sprzedaż na własność.

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Gabriela Kubis

tel. 32/ 776 37 19

e-mail: gabriela.kubis@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×