Drukuj Teren inwestycyjny - al. Piłsudskiego

Adres: Piłsudskiego, 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 2454/83
Powierzchnia : 2283 m2
Forma własności : Śródmieście Sp. z o.o.
Numer księgi wieczystej : KA1T/00031964/1
Charakter : niezabudowana
Funkcja : zabudowa mieszkaniowo-usługowa intensywna
Plan zagospodarowania : nieopracowany

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : sieć w działce
Woda : sieć w działce
Gaz : sieć w działce
Kanalizacja : 40 m od granicy terenu
Sieć telekomunikacyjna : sieć w działce

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w południowo – wschodnim rejonie strefy śródmiejskiej, przy Rondzie Paprocańskim. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny zielone oraz wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa osiedla „O”. Teren działki jest płaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Kształt działki zbliżony do trójkąta z podstawą w stronie północnej. Jego wschodnie ramię biegnie równolegle wzdłuż ciągu pieszego ul. Armii Krajowej. W odległości 500 m od nieruchomości biegnie droga krajowa DK-1. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki publicznego transportu zbiorowego (połączenia lokalne i wojewódzkie). W odległości ok. 300 m znajduje się stacja Szybkiej Kolei Regionalnej. Szczegółowe warunki podłączenia komunikacyjnego zostaną ustalone po doprecyzowaniu przez inwestora rodzaju i charakteru planowanego przedsięwzięcia.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (uchwała nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn.zm) teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem MUW, co oznacza obszar zabudowy mieszkaniowo – usługowej intensywnej.

Dodatkowe informacje

Wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 0,45.

Ograniczenie wysokości budynków – max. 12 kondygnacji.

W południowej części działki słup trakcyjny oraz obiekt reklamowy na fundamencie.

Liczne sieci ciepłownicze wraz z komorami i studzienkami.

 

Sposób udostępnienia nieruchomości

Forma nabycia: nieruchomość może być sprzedana jedynie w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Kontakt:

Anna Słanina

„Śródmieście” Sp. z o.o.

Al.Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

tel.32/ 325 72 17

e-mail: anna.slanina@srodmiescie.tychy.pl


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×