Drukuj Oferta inwestycyjna - Piłsudskiego

Adres: Piłsudskiego , 43-100 Tychy

Szczegóły oferty

Numer działki : 5832/89
Powierzchnia : 2739 m2
Forma własności : Gmina Miasta Tychy
Numer księgi wieczystej : KA1T/00069790/5
Charakter : zabudowana
Funkcja : zabudowa usługowa i wielofunkcyjna intensywna
Plan zagospodarowania : nieopracowany
Stan techniczny : dobry
Forma najmu : sprzedaż

Infrastruktura techniczna

Elektryczność : sieć w działce
Woda : sieć w działce
Gaz : 46 metrów od granicy terenu
Kanalizacja : sieć w działce
Sieć telekomunikacyjna : sieć w działce

Atrakcyjna nieruchomość położona w centrum miasta zapisana w księdze wieczystej KA1T/00069790/5 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5832/89 o powierzchni 2739 m2. Działka nieogrodzona, zabudowana, położona w terenach zabudowy usługowej z dobrym dostępem komunikacyjnym. Dojazd do działki zapewniony drogą z kostki betonowej, w dobrym stanie technicznym. Działka dobrze wyeksponowana. Teren działki płaski, w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, urządzona zieleń miejska oraz zabudowa usługowa. Wydzielony budynek jest w stanie surowym, częściowo zamkniętym (nie wszędzie zamontowane okna i drzwi). W środku znajdują się pozostałości po etapie wykończenia (stare deski, pozostałości wełny mineralnej, styropianu, pozostałości po obróbkach blacharskich). Z uwagi na fakt niepełnego zamknięcia budynku i wykonania prac wykończeniowych występują zacieki wodne (zalana posadzka betonowa) oraz miejscowe zawilgocenia elementów konstrukcyjnych. Budynek w stanie dobrym, oprócz zawilgoconej posadzki, w obiekcie nie odnotowano zniszczeń poszczególnych elementów (brak pęknięć ścian, stropów, posadzek). Zamontowana stolarka okienna i drzwiowa wykonana z aluminium w stanie dobrym. Istniejący w stanie surowym budynek częściowo został oddany do użytkowania – w lewym skrzydle funkcjonuje hala sportowa, a w prawej nowoczesna Mediateka.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonym uchwałą nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm., w tym uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r., teren obejmujący przedmiotową nieruchomość oznaczony jest symbolem CU co oznacza obszar zabudowy usługowej i wielofunkcyjnej intensywnej.

Dodatkowe informacje
Dział IV księgi wieczystej nr KA1T/00036038/6 wolny od wpisów, dział III zawiera następujące ograniczone prawa rzeczowe:

  • Nieodpłatna, na czas nieograniczony, służebność na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4928/89 o pow. 137 m2 polegająca na prawie przechodu i dostępu do wnętrzowej stacji transformatorowej 20kv, do przeprowadzenia sieci elektroenergetycznej (kablowej). Gmina miasta Tychy oddaje w nieodpłatne użytkowanie budynek stacji wskazanej wyżej oraz wyraża zgodę na dokonanie przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna w Gliwicach wszelkich czynności związanych z eksploatacją, remontem, konserwacją w/w urządzeń, w tym urządzeń SN stacji transformatorowej będących w eksploatacji GZE S.A. w Gliwicach, w pomieszczeniach budynku oraz w pasie gruntu w zakresie niezbędnym do wykonywania powyższych czynności.
  • Nieodpłatna, na czas nieograniczony, służebność drogi polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 4917/89 o pow. 20847 m2.Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: sprzedaż nieruchomości na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kontakt:

Anna Tuszycka

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miasta Tychy

tel.32/ 776 37 19

e-mail: anna.tuszycka@umtychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×